Grintuss

W zapaleniu gardła, gardło zaczerwienia się, puchnie i rozgrzewa: jest to sposób, w jaki ciało informuje nas o tym, że gardło znajduje się „w stanie oblężenia”.
Wirusy i bakterie są bowiem w stanie zaatakować błonę śluzową gardła, uszkadzając ją i powodując mikrourazy nabłonkowe i wywołując obronną odpowiedź immunologiczną w postaci stanu zapalnego, który powoduje ból, uczucie podrażnienia (pieczenie, świąd) i trudności w przełykaniu.

Niezależnie od czynnika wywołującego te objawy, odczuwanie bólu jest spowodowane przez chemiczne mediatory wydzielane miejscowo w odpowiedzi na wyrządzone uszkodzenia komórkowe.

Mediatorami biorącymi udział w mechanizmie cząsteczkowym, który doprowadza do bólu, są głównie prostaglandyny i bradykinina, które uwrażliwiają zakończenia nerwowe na poziomie błony śluzowej.

AbocaTo jest wyròb medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.

Aboca Grintuss