Grintuss

Aby zrozumieć jak ważne jest zdrowe gardło, trzeba wiedzieć trochę więcej o tym jak jest zbudowane i jakie są jego funkcje.

Przez gardło każdego dnia przechodzi duża ilość różnego typu substancji. Gardło to drzwi wejściowe do naszego organizmu dla substancji odżywczych, ale także dla drobnoustrojów i substancji drażniących.

Aby bronić się przed tymi ostatnimi, gardło ma do dyspozycji skuteczny system obronny nazywany „pierścieniem Waldeyera” (złożony z migdałków podniebiennych, gardłowych i językowych), który otacza wszystkie jego zagłębienia.

W obecności podrażniających czynników zewnętrznych, pierścień Waldeyera wywołuje obronną odpowiedź odpornościową: zapalenie, które objawia się w typowy sposób, czyli bólem gardła.

AbocaTo jest wyròb medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.

Aboca Grintuss